ပေါင်းစည်း Circuits (ICS)

integrated circuit ကို Micro-အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

Subcategory အားဖြင့်ရှာဖွေပါ

ထုတ်လုပ်သူမှရှာဖွေပါ